Izdelki

  • bromid

    bromid

    Kalcijev bromid in njegova distribucija tekočine se večinoma uporabljata za tekočino za dokončanje vrtanja nafte na morju in tekočino za cementiranje, lastnosti tekočine za obnovo: beli kristalinični delci ali zaplate, brez vonja, slan okus in grenak, specifična teža 3,353, tališče 730 ℃ (razpad), vrelišče 806-812 ℃, enostavno topen v vodi, topen v etanolu in acetonu, netopen v etru in kloroformu, v zraku dolgo časa postane rumen, ima zelo močno higroskopnost, nevtralno vodno raztopino.